fbpx

“Anette – Mitt besværlige meg”

Dette undervisningsprogrammet skal gjennom en ekte, nær og gripende dokumentarfilm gi et verktøy for å skape samfunnskritisk tenkning og refleksjon.  

Programmet gir store mengder med kunnskap gjennom Anettes perspektiv, slik at elevene og studentene kan undersøke videre for å gjøre opp sin egen mening gjennom perspektivtaking.

Elever og studenter får et godt verktøy til å skape refleksjon rundt andres og egen tilværelse. Den gir kunnskap gjennom nye metoder og utfordrer elvenes tenkemåter.

Dokumentarfilmen og undervisningsprogrammet egner seg for gruppearbeid, som individuelt arbeid eller som en introduksjon til et større undervisningsopplegg.

Undervisningsprogrammet består av 2 deler:

DEL 1: “Anette – mitt besværlige meg”
Dokumentarfilm.

Du blir med på en 47 minutters reise inn i deler av Anettes besværlige liv. Anette er en ung kvinne som nylig har fått diagnosen Asperger syndrom etter å ha blitt misforstått og feildiagnostisert siden barndommen. Resultatet av å ikke ha fått riktig oppfølging har medført store psykiske lidelser og en rekke innleggelser på Dikemark psykiatriske sykehus.
Anette gjør oss kjent med sine følelser, sin selvinnsikt, sine ressurser, og sine ønsker om et verdig og godt liv.

Før filmen avspilles blir elever og studenter oppfordret til  å se filmen både fra Anettes og bydelens (kommunens) ståsted ved å la følgende spørsmål «ligge i bakhodet»:
• Hva er de vanskelige forholdene slik Anette selv opplever det?
• Hva synes å være de vanskelige forholdene slik bydelens tjenesteapparat opplever situasjonen til Anette?

DEL 2: Arbeidsoppgaver til utvalgte emner fra dokumentarfilmen.

Utvalgte sekvenser fra filmen benyttes for hver oppgave.
Innledningsvis blir elever og studenter bedt om å ha to refleksjonsspørsmål liggende i bakhodet mens filmen blir sett.

Utdrag fra filmen med oppgaver 

Når filmen er ferdig begynner del 2 som består av utvalgte sekvenser fra filmen med 8 tilhørende oppgaver som kan benyttes i gruppearbeid eller individuelt arbeid. 
Oppgavene krever ca 40 min.

Dette programmet er velegnet som den står til undervisning for videregående skoler.

For høgskoler, universiteter og institusjoner er opplegget egnet for  innledning til et større opplegg i pensumet.
Les hvordan OsloMet gjør det her…

Er du usikker på om dette egner seg for din undervisning?
Ta kontakt så ordner vi en prøveperiode før endelig avgjørelse.
Send oss gjerne en epost for mer informasjon.

Se kort video på hvordan dokumentarfilmen med undervisningsopplegget kan benyttes.

Undervisningsprogrammet og dokumentarfilmen er utarbeidet av:
Stiftelsen Bleiker Ressurssenter, Uniframe LTD
og
Kari Høium
Nåværende førstelektor
OsloMet – Storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Fakultet for helsefag/ Institutt for atferdsvitenskap, Ba-vernepleie.