fbpx

“Anette – Mitt besværlige meg”

Dette undervisningsprogrammet skal gjennom en ekte, nær og gripende dokumentarfilm gi et verktøy for å skape: 

Programmet gir elever og studenter store mengder med kunnskap gjennom Anettes perspektiv.
Gjennom en ekte historie legger programmet et grunnlag for diskusjon, refleksjon og skaper samtidig motivasjon til å undersøke videre for å gjøre opp sin egen mening gjennom perspektivtaking.

Elever og studenter får i tillegg et godt verktøy til å skape refleksjon rundt andres og egen tilværelse. Den gir kunnskap gjennom nye metoder og utfordrer elvenes tenkemåter.

Dokumentarfilmen og undervisningsprogrammet kan benyttes online eller offline og egner seg for gruppearbeid, individuelt arbeid eller som en introduksjon til et større undervisningsopplegg. 

Undervisningsprogrammet er utarbeidet av Kari Høium, førstelektor på OsloMet – Fakultet for helsefag/ Institutt for atferdsvitenskap, Ba-vernepleie.

Undervisningsprogrammet består av 2 deler:

DEL 1 – Dokumentarfilm: “Anette – mitt besværlige meg”

Du blir med på en 47 minutters reise inn i deler av Anettes besværlige liv. Anette er en ung kvinne som nylig har fått diagnosen Asperger syndrom etter å ha blitt misforstått og feildiagnostisert siden barndommen. Resultatet av å ikke ha fått riktig oppfølging har medført store psykiske lidelser og en rekke innleggelser på Dikemark psykiatriske sykehus.
Anette gjør oss kjent med sine følelser, sin selvinnsikt, sine ressurser, og sine ønsker om et verdig og godt liv.

Før filmen avspilles blir elever og studenter oppfordret til  å se filmen både fra Anettes og bydelens (kommunens) ståsted ved å la følgende spørsmål «ligge i bakhodet»:
• Hva er de vanskelige forholdene slik Anette selv opplever det?
• Hva synes å være de vanskelige forholdene slik bydelens tjenesteapparat opplever situasjonen til Anette?

DEL 2 – Arbeidsoppgaver til utvalgte emner fra dokumentarfilmen.

Utvalgte sekvenser fra filmen benyttes for hver oppgave.
Innledningsvis blir elever og studenter bedt om å ha to refleksjonsspørsmål liggende i bakhodet mens filmen blir sett.

Utvalgte sekvenser fra filmen med 9 tilhørende oppgaver.

Utdrag fra filmen med oppgaver 

Når filmen er ferdig begynner del 2 som består av utvalgte sekvenser fra filmen med 9 tilhørende oppgaver. Oppgavene kan benyttes i gruppearbeid eller individuelt arbeid, og egner seg godt til undervisning online gjennom plattformer som Canvas, fronter m.m.

Programmet er velegnet som den står ti å undervisning på videregående skoler og det anbefales å benytte minst 3 timer. For høgskoler, universiteter og større institusjoner egner opplegget seg som en innledning til et større opplegg.

Les hvordan OsloMet-storbyuniversitetet benyttet undervisningsoppleget her …

Er du usikker på om dette egner seg for din undervisning?
Ta kontakt så ordner vi en prøvevisning.
Send oss gjerne en epost for mer informasjon.

Se kort video på hvordan dokumentarfilmen med undervisningsopplegget kan benyttes.

Undervisningsprogrammet og dokumentarfilmen er utarbeidet av:
Stiftelsen Bleiker Ressurssenter, Uniframe LTD og
Kari Høium
Nåværende førstelektor
OsloMet – Storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Fakultet for helsefag/ Institutt for atferdsvitenskap, Ba-vernepleie.